دوغ سنتی

دوغ سنتی

ترکیبات: شیر پاستوریزه، نمک خوراکی، طعم دهنده طبیعی، قوام دهنده، استاتر ، آب آشامیدنی
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم :
انرژی: ۱۷ کیلوکالری
چربی: ۱٫۲۵ گرم
کربوهیدرات: ۱٫۹۱ گرم
قند: ۱٫۸ گرم
پروتئین: ۲ گرم
سدیم: ۲۲۸ میلی گرم

دوغ ترش

دوغ ترش
ترکیبات: شیر پاستوریزه، نمک خوراکی، طعم دهنده طبیعی، قوام دهنده، استاتر ، آب آشامیدنی
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم :
انرژی: ۱۷ کیلوکالری
چربی: ۱٫۲۵ گرم
کربوهیدرات: ۱٫۹۱ گرم
قند: ۱٫۸ گرم
پروتئین: ۲ گرم
سدیم: ۲۲۸ میلی گرم

دوغ ساده

دوغ

دوغ ساده
ترکیبات: شیر پاستوریزه، نمک خوراکی، طعم دهنده طبیعی، قوام دهنده، استاتر ، آب آشامیدنی
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم :
انرژی: ۱۷ کیلوکالری
چربی: ۱٫۲۵ گرم
کربوهیدرات: ۱٫۹۱ گرم
قند: ۱٫۸ گرم
پروتئین: ۲ گرم
سدیم: ۲۲۸ میلی گرم

دوغ کاکوتی

دوغ کاکوتی

دوغ کاکوتی
ترکیبات: شیر پاستوریزه، نمک خوراکی، طعم دهنده طبیعی، قوام دهنده، استاتر ، آب آشامیدنی
ارزش غذایی در هر ۱۰۰ گرم :
انرژی: ۱۷ کیلوکالری
چربی: ۱٫۲۵ گرم
کربوهیدرات: ۱٫۹۱ گرم
قند: ۱٫۸ گرم
پروتئین: ۲ گرم
سدیم: ۲۲۸ میلی گرم